Kate Nauta

*Transporter: Extreme (Transporter 2), regia di Louis Leterrier (2005)

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Kate_Nauta